NR 1 - SELV OPPLÆRING


Det å lære seg om sine egne FARGER ENERGIER er en åpning til en indre kunnskap, som ingen skole kan lære deg, for kun DU kan lære DEG selv å kjenne. Og kun du velger dine valg i livet. Men for å søke efter DEG SELV så vil du trenge 2 viktige hjelpere. Den ene er en test som kan sette deg på de spor du trenger å gå, og et studie Nr 2, for å finne ut om deg Selv. Men først bør du gå gjennom de 24 bilden med tekst, for å få en smak på HVOR ER JEG HER? Det å finne seg selv betyr å spørre seg selv, så kanskje Du bør lese HVEM ER JEG teksten som ligger mellom NR 1. og NR 2 .