4.3 Farger og Språket

Alt har en begynnelse, selv et språk og i Bibelen står det at; I begynnelsen var ORDET og ORDET var hos GUD og ORDET VAR GUD.

Men ikke alle språk begynner med ORDET, og et av dem begynner med LYSET. Og siden LYSET er kilden for alt LIV, så er det kanskje mer riktig å si: I begynnelsen var LYSET og LYSET var hos GUD og LYSET var GUD. Vår Verden har mange språk og jeg har kalt det FARGEDE LYSET for Farge Energi, en energi som formidler hele farge skalaen i et syn som vi føler og ser via følelser som former seg om til ORD, ved hjelp av vår hjerne.


Så man kan si at FARGENE taler to språk både gjennom de begrepene som alle språk må bruke for å kunne kommunisere på et mentalt plan. Og det kommuniserer også med det vi kaller vårt emosjonelle plan og på den måten gir den oss en menneskelig forståelse, av at det er to verdener som er i alt. Fargene i seg selv kan ikke fortelle annet enn det lyset og naturen har omskapt det til, så selve ordbegrepene har vi mennesker laget selv. Men de følelsene de gir fra seg kan vi ikke sette andre ord på enn de ordene vi har laget selv for å kunne dekke vårt behov for at alt skal kunne være ord i et språk. Men selve følelsen av lyset og fargene de lever som følelser i oss.

En vakker solnedgang, et forfriskede morgen lys, eller en opplevelse av Aurora POLARIS som gir oss en følelse av at vi kommuniserer med noe.

 

Kanskje gjør vi det, men vi har ikke helt kunnet oversette beskjeden fra LYSET. Kanskje fordi vi ikke har lært nok om oss selv. For det er ikke bare øynene våre som ser dette, vi opplever det i noe som har et navn, det berører oss og det er en følelse som de fleste iboende farge energiene vi har i vår kropp kjenner til. Et eksempel er en GUL energi som er en mental kunnskaps oppfanger, vil da være ute med tanker som: Hva ønsker du å formidle? Forteller du oss noe? Eller advarer du oss?


Men det kan også være en INDIGO energi som kjenner til dette språket. Men fordi vedkommende person ikke bare har en energi å forholde seg til men 7 deler av våre menneskelige ressurser, og som ikke har tatt det alvorlig eller ikke har vært åpen for at noeprøver å få kontakt. For en INDIGOS instinkt energi vil alltid forsøke å få kontakt med deg. Vårt språk i bokstaver lager et begrep av noesom er virkelig og som vi forstår betydningen av er det vi kaller vår virkelighet. Men hva du føler og sanser er noesom ikke alltid kan brytes ned til bokstaver uten at vedkommende selv gir det sin betydning i et ord. Fordi følelser er sterkere enn et ord.


Vi kan jo bare ta et eksempel på ordet ELSKER. Hvis du sier elsker, til alt du syntes er godt og gir deg en god følelse, så blir ordet til slutt spist opp av misbrukere. Og hva med ordet SANNHET, det blir vridd og vendt på slik at vi ikke lengre kjenner betydningen av dette ordet. Men følelsen man sitter igjen med efter at noen har misbrukt ordet SANNHET med en LØGN, er et følelses angrepet mot deg, og det føler man. Å kunne FARGENES språk er ikke så enkelt, fordi du må være med, det er ikke som et ord du kan pugge eller huske, det må oppleves og det må føles.


Kanskje vil forståelsen av FARGENES betydning i våre liv, bli det neste skrittet i vår reise som HOMO SAPIENS som kan bringer oss videre? For uten av vi forstår vår tilknytting til Universet og dens uendelige verden og den innsikt vi må ha om oss selv, så vil vi ikke komme langt i vår utvandring fra JORDA. Vi må forberede oss til å kommunisere nye former for kommunikasjon, og foreløpig så snakker vi kun et språk bestående av bokstaver.

Hva med de blinde, de stumme, og de døve ?

Kanskje vi burde begynne å formidle døvespråket i skolen, det er god trening for barn og ungdom og ikke minst for de eldre.