0.3 Mennesker og FARGER

Mer om MENNESKER OG FARGER finner du på boks nr. 2.2. og de dekker en god del av betydningene vi får fra FARGENE. De gir oss mulighet til å lære oss et språk som alle burde kunne.

 

Man forstår da bedre hva et menneske er og likeledes forstår vi at uten Farger så er alt uten LIV. Og uten LIV er vi heller ikke mennesker. Så grunnlaget for LIV er bundet til FARGER.

 Men uten at vi lærer oss om hva det er som gir fargene den spesielle energiene, så har vi ingen muligheter til å forstå at uten å ha lært seg hva som er pluss eller minus, det gode eller det onde , så blir det som å kjøpe 2 kaker som ser like ut og man ikke vet hva som skiller dem før man har fått smakt på dem. Da kan man vurdere smak og utseende.

 

Og da har du lært av erfaring hva en kake kan smake, og nå er alt det som da skiller de to, ditt valg. Og ditt valg er det som blir DEG. Det du velger, er og blir deg, enten det gjelder kaker, eller valg av ektefelle, eller arbeid, eller hvem DU VIL VÆRE.