5.3 Ånds verden

Tror du kun på virkeligheten?

Så tror du nok ikke på åndeligheten, men den finnes, og den er overlegent mer kraftfull og åndelig enn det virkeligheten er.
 

Men virkeligheten har lært mye av åndeligheten via alle de løsninger og de søkende menneskene som har brukt sin åndelighet til nye oppfinnelser, men rent faktisk så er en oppfinnelse både et åndelig og virkelig begrep.

For det å oppfinne noe er delt i to, fordi et dyktig menneske kan ved kun å ha noe mellom hendene klare å lage en bedre oppfinnelse av produktet.

Men det å finne opp noe helt nytt er vanskeligere fordi det må lages ut fra noe.
 

En inspirasjon om en ide og en ide kommer ikke alltid bare fra hjernen, men fra et sted hvor alle ukjente og overnaturlige ideer kommer fra, vår åndelige tilknytning.
 

Men fordi alle våre inspirerte ideer må gå via hjernen for at vi skal kunne ikke bare huske dem, men også for at vi kan begynne å bearbeide ideen frem til et resultat. Hjernen kan alt, den samler, husker og bearbeider vår inspirerte åndelige ideer.

At vår hjerne må ha er en tilhørighet til åndsverden og det at hjernen har tilknytning til åndsverden føles naturlig for meg.