5.1 Virkeligheten og Åndsverden

Bildet er et trygghets bevis og det er et bilde som vi bør ha i vår bevisste tanke hele tiden:

det at vi ikke er alene om å ivareta Jorda.

Spørsmålet er om vi har tatt det alvorlig nok?

Kanskje vi har glemt hva bildet forteller om og kanskje også om hvem som har laget det?

Eller ønsker vi bevisst å tro at det ikke eksisterer en skaper av både Jorda og menneskene?

Vi har fått en hjerne som er knyttet til vår bevissthet og i dette bildet kan du spørre deg selv om;

hva kan skje om den ene hånden trekker bevisstheten vår vekk fra Jorda og oss?

Har vi da en hjerne som kan funksjonere alene i virkelighetens verden?

Kan vi tenke uten bevissthet?

Vi er jo allerede blitt advart om at vi ikke er alene!

TØR VI TRO PÅ DET?

Det to er de svakeste begrepene vi har som dualiteter. Virkeligheten kan vi vel ikke benekte for den er jo den verden vi lever i, men åndsverden er fremdeles noe tåkelagt og skjult. Men den blir brukt.

For å få et overblikk over situasjon så må man spørre seg selv.

Tror du på LIVET?

Vet du hva LIVET er?

Kjenner du noen som vet hva LIVET består av?

Hva skjer når LIVET forlater deg?

Sannsynligvis så vil du si: at da dør jeg. Og sannsynligvis vil du fortsette å tro på Virkeligheten og la Åndsverden være noe du ikke vil tenke på. Dette ligner jo litt på strutsens oppførsel. Og det er kanskje det de fleste gjør, men de som tilhører en religion tror på Ånden og Gud, men det har ikke noe med oss å gjøre. De tror ikke på at mennesket har ånds materie i seg fra den dagen de ble født og til de dør. De tror ikke at vi har fått det for å bruke det. De tror at det er kun Gud og englene som lever i Åndsverden, og så ber de GUD om hjelp og til å forlate deres skyld, det er feil.

Ånd er LIVET og er gitt oss i gave av Gud, vi kan bruke ånds materialet til å utvikle oss selv. Men da kreves det noe av deg, skal du kunne få tak i det LIVET som er åndslivet. Det første du må søke er de 3 livs betingelsene: TRO; HÅP og KJÆRLIGHET, så må du elske deg selv og lære deg selv å kjenne, først da kan du ta til deg lærdom.

LIVET har en fremtid, men kun hvis vi er villig til å delta på den rette måten. Vi kan ikke fortsette å leve slik vi gjør, vi må begynne å rydde oss en vei i våre LIV. Det handler om mer enn å eksistere, vi må eksistere på den rette vei og den veien er bygget av to entreprenører Virkeligheten og Åndsverden. Først når vi godtar disse to viktige begrepene og gjør dem likestilte så er vi på rett vei.