2.3 Parforhold

De aller flest som nærmer seg 20 til 30 år forsøker et samboer forhold i vår tid. Og det er ikke en dum tanke hvis man er blitt opplært og har forstått hva våre Livs Perioder handler om. Men svært få kjenner til denne erfarings kunnskap og da kan egne erfaringer fra denne tiden komme dårlig ut og ødelegge for et slikt forhold hvis begge parter står uten en plan om hvorfor.

 

Hva er hensikten med vårt forhold?

 

Og hva er målet for vårt forhold?

 

Og hvor mye vet vi om det som skal skje med oss i de årene vi er 2 om oppgaven vi går inn i ?

 

Samfunnet har vist altfor liten interesse om å fortelle unge mennesker om hva de virkelig har av utfordringer i de første 20 årene av sitt liv.

Og efter de 20 årene kan det komme 10 år til som kan være vanskelig nok for et voksent menneske å takle.

I Colour Energy har vi arbeidet med disse spørsmålene og vi vil gjerne dele det med foreldrene i Vår serie om: De 13 LIVS PERIODER og spesielt med Ungdommer i det vi kaller den 3dje Livs Periode.

 

Har du lyst til å lære litt om hvordan vi kan styrke og balansere vår barndom og ungdom slik at voksen livet blir slik det burde være?

Et begrep om hva et parforhold er, forteller om tidsperioder. For i et menneske liv så går man gjennom 13 forskjellige tidsperioder fra startstid 0 til avslutningen som stiller oss ned til 0 igjen som et menneske. Parforholds tiden er beregnet fra 21 års alderen.

Den bør i alle fall ikke være under den alderen, for det er en tid for alt. Det å bli utviklet fra et barn til en voksen person krever stor innsikt om seg selv og den personen man skal være i et parforhold med.

 

I denne tiden før den 4de Livs Perioden har barn gått gjennom 3 Livs Perioder og har hatt mer enn nok med å lære om seg selv og sine omgivelser. Spesielt har 3dje livs periode store utfordringer for de unge fra 14 – 21 år vært utfordrende.

Ungdomstiden er den vanskeligste og mest utfordrende og mest utviklende for den menneskelige kropp. Og ikke minst de virkelighets nære ting som det å velge hvilket yrke man skal utvikle seg videre i. Og samfunnet forventer at du i i 4de Livs Periode skal ha gjort ferdig utdannelsen, fått deg et arbeid og har satt i gang et parforhold, slik at det blir nye mennesker født til samfunnets beste.

 

Når jeg leser om alle de skadeskutte parforholdene eller ekteskapsforholdene eller de andre forhold barn blir født inn i, så forstår jeg ikke hvordan samfunnet skal få til et bedre system for hvordan de 4 viktigste periodene i vårt liv skal bli bedre ivaretatt. Dette at samfunnet har overlatt til menneskene selv å ta vare på seg selv og til å forstå hvordan man skal takle disse vanskelige oppgavene som vår kropp og vårt sinn skal gjennom, er ikke lett å forstå. Kanskje det er for komplisert å gripe inn i slike personlige forhold som valg av partner i livet?

Men forstår vi Hvem Vi Er, så blir det litt enklere å finne den man kan leve og utvikle seg med. Og lærer man seg mer om hvordan fargene influerer din kropp og ditt sinn, så forstår man alvoret som ligger bak det å bli voksen.