6.1 Hvem er vi

HVEM ER VI?

Et vanskelig spørsmål da vi som en menneske rase lever i forskjellig land, hvor vi er avhengig av hud farge og kropps størrelser og hvor land og ledere har sine egne opplevelser av hva det vil si å bli født i et land som må finne seg en måte å leve på med de dyr og de muligheter landskapene byr på. Grønland er ikke likt Sumatra og Norge er ikke lik Egypt.


Og vi har ingenting i felles med de land som har annerledes tro på en GUD eller har andre typer livs verdier, når det gjelder våre drømmer og søken efter hva åndsverden tilbyr oss.


Mange kriger har skjedd oppigjennom Livet fra år 2000 til dagens nivå. Men setter man alt opp i et regnskap på Jodas utvikling, så har vi kommet ganske langt, men ikke gjort det godt nok for den Jorda vi går på og de dyrene vi er ansvarlige for. For vi stjeler den jorda vi trenger for å utvikle oss, fordi vi ønsker å leve LIVET vårt på en annen måte.

Nå har vi jo nesten ingen personer som vi før kalte filosofer heller. De er gått ut av tiden. Nu lever vi kun for oss selv og vi dyrker oss selv.


Men siden de fleste menneskene i godt utviklede land er fornøyd med den livsstil vi har i dag, så er det faktisk mange som ikke er fornøyd.


Så spørsmålet er vel hvordan vi er fordelt i verden, for vi kan jo ikke unngå at vi er ansvarlige for at hvert land og hvert menneske på denne Jorda som er beregnet for oss alle. Vi er jo en menneskerase, lik alt annet som lever av den samme Sola og det vannet vi har tilgjengelig for å overleve?


Kanskje er det på tide at vi ser på oss selv som en filosof, som tenker på hva EDENS HAGE var ment som, siden Eva forlot den med skam mens Adam gikk fri?


Kanskje det er på tide å se på hvordan


Så hva med å lære om hvordan vi er satt sammen, kanskje du vil forstå at vi mennesker er like, og at vi er mangfoldig i vårt bruk av HVEM VI ER?

Det er faktisk på tide at vi begynner å forstå hverandre og at vi må lære å bruke hverandre annerledes enn det vi hittil har gjort. Vi må faktisk forandre oss skal vi overleve