7.2 Hvordan lever vi

Ja, det spørsmålet skulle jeg gjerne forstå, men mine tanker fører meg inn på tanker som dreier seg om BEGJÆR, da denne driften er en energi. En energi som jeg ser på som en LIVS drift, dog med mer enn sex begjær for menneskene.

Går vi tilbake til starten på oss som et menneske så hadde to av menneskene, Adam og Eva, som befant seg i Edens Have et valg.


For alle menneskenes påbegynte liv skulle begynne med befruktelse med en sex følelser, en energi som ville gi menneske en lyst følelse, som ført dem sammen for å føre sine arvegener om til nye menneske barn.


Men fordi begge var fylt av begjær så fikk de ikke med seg hva Edens Hage skulle lære fra seg. De tok feile valg, de var allerede i sex avdelingen uten å forstå hvilket stort energi lager de hadde i det vi kaller, KUNDALINI energien.

Så da de to, Adam og Eva ble kastet ut av Edens Have, sto to mennesker igjen med en del av energi lagret, Begjæret. Og den har styrt hele tiden.


Og her er vi i dag, og vi bør kanskje gå litt tilbake for å se hvor mye vi har forstått av hva våre energier som fremdeles beholder våre kraft energier gående.


For det at vi har mer energi enn vi forstår, er faktisk noe vi må lære oss, og det er derfor du bør lære deg mer om DEG SELV OG DINE ENERGIER.


Efter at du har sett litt på disse 7 boksene som åpner litt for hvordan og hvorfor Virkelighet og Åndsverden kan være våre hjelpere, så kan du fortsette med å gå inn i din egen utdannelse av deg selv. Vi har en utdannelse i del Nr 2.

Det er en lukket verden, det er kun deg selv du møter, og du vil få oppdrag og du bestemmer hva du velger, for det er dine valg som blir DEG. Du vil leve i en lukket verden kun med deg selv, for kun du kan forstå og hjelpe deg SELV.