2.1 Farger og oss Selv

Bildet utrykker hvordan jeg ser på menneskene som et fargerikt og energi rikt vesen med mer ressurser enn det de har vært klar over. Det er på tide at vi begynner å forske på oss selv, men først trenger vi å erkjenne at vi kan være mer enn en person. Men ta en Personlighets Test først, for når du ser deg selv i FARGER, så har du en veiviser å holde deg til. Det å forstå at du ikke er alene i deg selv, men har kompiser for alle former for energier, hjelper deg til å forstå alt det du ikke har forstått før, at du og alle andre er resultatet av det de fleste kaller for evolusjonen av Homo Sapiens. Og at vi til sammen med alle våre medmennesker er fremtiden, la oss ikke miste troen på hvor fullkomment vi er skapt. 


Men hvorfor vente så lenge med å forstå noe som vi burde ha forstått? Kan du da prøve å forestille deg hvordan din hjerne, din kropp, dine sanser og dine 7 personligheter har arbeidet sammen for å hjelpe deg til å forstå at du må lære å bruke dine egne ressurser? Har du noen gang følt at du ikke bare var det deg du tror du er? Hvorfor tror du folk sliter så mye med å finne seg selv? Hvorfor tror du de doper seg på alt som har en negativ virkning? De leter etter Hvem De Er, de finner ikke seg selv, de er som drivved, de flyter, for de klarer ikke å svømme. Bildet av maskene utrykker hvordan Fargene viser seg i vår bevissthet. De forteller at vi har en skjult ressurs som vi aldri har tatt på alvor.


De 7 fargene er en type energi ressurs som inneholder det samme lyset som regnbuen har. Et lys som vi kaller for Farger, levende farger. Farger som vi lever av og med, men ikke vil anerkjenne.

Men vi trenger å gjøre det for å komme oss videre, vi må lære oss å bruke våre farger og å bli fargene. For vi bruker fargenes begreper hver dag, og selv om vi ikke vet hvor disse begrepene kommer fra, så gjenkjenner vi dem på hvordan de innvirker på oss, enten på en positiv eller negativ måte. FARGENE er kommet for å bli. Men vi trenger å bli kjent med dem, de bor i oss.


Det er også på tide at vi begynner å forske på oss selv, men for å kunne det vil vi trenge å erkjenne at vi kan være mer enn en person. Og for å kunne forstå det bør du ta en Personlighets Test for å kunne se deg selv i farger, da har du en veiviser å forholde deg til. Og du vil kunne se dine egne ressurser.

Det å forstå at du ikke er alene i deg selv, men har kompiser for alle former for energier, det hjelper deg til å forstå, at du er resultatet efter den lengste tidsutvikling via vår evolusjon frem til arten Homo Sapiens.


MEN HVEM HAR SAGT AT DET STOPPER OPP HER?

Vi, vi til sammen med alle våre medmennesker er fremtiden, ikke la oss miste troen på hvor fullkomment vi er skapt. La oss ikke gå inn i en ny tidsalder hvor Kunstig Intelligens vil råde over menneskene. La oss finne vår egen utviklings kraft.