7.1 Politikk og samfunn

Politikk og Folk

Politikk har vel vært misbrukt i lang tid, for politikk mangler det vi kaller samarbeids behov. Fordi det å styre et land må nødvendigvis dreie seg om at vi mennesker trenger en guppe av politikere som kommerer fra forskjellige partier som har andre meninger, og da skal de sammen finne ut hvilke meninger partiene har som er de beste for vårt land og vårt folk.


De skal ikke kjempe for at deres parti skal vinne, det er for barnslig. Men de skal finne den beste løsningen sammen og så skal de trekke ut de beste folkene fra de partiene som er med å danne en ny regjering. Vi må arbeide for fellesskapet, ikke slik det er nå. 


Vi må slippe disse energiene til, fordi vi blir født og vokser opp for å bruke de energiene som dekker det behovet vi alle har behov for. Og det er det det dreier seg om, for vi har kun en hoved energi, din sterkeste energi og den styrer valget av hvordan du bruker dine 6 andre energien. Og slik må også Stortinget gjøre, fordi de er politikere og vi må stole på polikerene,


Og det er opp til din forståelse av deg selv som et energimenneske, å kunne samarbeide med dine 6 andre energier.


Men det vi ikke har tatt så høytidelig er at vi ikke kan styre med bare en type energi, for vi kan ikke være ensidige vi må lære oss å forstå at de andre menneskene har en av de andre 6 hovedenergiene, som er like viktige for deg som det de er for de andre.


 Vi bør lære oss å kjenne alle våre 7 energier, slik at vi ikke dømmer mennesker etter intelligenstypene som de tror er bedre enn de andre. Politikk er som mor og far, de bør være enige om at når de oppdrar sine barn må de få tid for å finne ut hvem de er. Slik må politikere også tenke når de har som hovedarbeid å passe på vårt land, hele landet og de menneskene som bor der. Men da må også mennesket som stemmer på sitt parti, huske at de har også 7 energier som skal være med å stemme.