7.3 Hvordan forandrer vi oss?

 

Først når du lærer deg om hva de 7 FARGENE betyr for deg og du begynner å forstå at FARGENE lever slik du gjør dem til.

Så må du stole på de valg du tar, fordi de valg du tar, det er DEG.

Så må du vite HVEM DU ER og hvilken hoved energi du har.


Lever du efter det du har av energi og tar de valg du velger så er du en personlighet. Og siden vi har et mangfold av valg så er det spennende å oppleve at selv om vi kjenner igjen en del av de valg vi tar, så er vi fremdeles ikke like, men vi forstår at vi er avhengig av hverandre og vi trenger hverandre.

Så med mange nok av slike mennesker som vet hva de kan, og som forstår at vi er skapt for å leve sammen og være hverandres medhjelpere, så vil det være nok til at vi kan forandre oss.

Uten denne forståelse av at ingen er bedre enn andre, men at noen er bedre for noe og noen dårligere i noe, vil vi ikke kunne forandre oss.

 Men det er dette arbeidet med deg selv som gir oss gleden av å samarbeide med hverandre og dele hverandres energikraft. Alene skal det mye til å være et helt menneske.

Som den person du er, vil det kreve mye lærdom gjennom livet for å kunne bli et helt menneske, men


HVORFOR DET?

Fordi det krever at du vil og du må forandre dine tanker om deg selv og så forandre dine tanker om hvordan dine tanker ovenfor andre er.

Dette fordi du er en del av alle de 7 energien og derfor en del av alle mennesker.

Vi er alle likt født og vi har alle fått en gave som er likt for alle.

Men det å slippe taket i deg selv er faktisk som å se seg selv i speilet for første gang.

Er dette meg vil du si, og så kommer det vanskeligste.

Hva velger jeg?

Vil jeg forandre meg?