2.2 Mennesker og farger

De 7 fargene i de 7 forskjellige ballongene inneholder temaer som vi ønsker å fargelegge med våre begreps ord for å kunne fortelle at f.eks. Helse går under GRØNN energi, men den GRØNNE er allikevel helt avhengig av at de 6 andre farge energiene er med, med sine egenskaper. For vi lever i et FARGE DEMOKRATI.