3.3 Planeten Jorda og Menneskene

Grønn er som naturen selv, enkel og lite selvopptatt, men desto mer opptatt av å hjelpe andre. Den liker å være sammen med andre mennesker og den liker vekst og trivsel.

Hvis du ønsker å gjøre noe for Jordas ressurser? Så begynn med å lære deg dine egne ressurser først.

For det må begynne med deg, du er en av verdens største ressurser og uten at du blir en del av miljøet til hele verden, vil du ikke forstå at det er deg og din kropp, din hjerne og ditt sinn som til syvende og sist styrer det miljøet som er riktig for alt levende.

Uten en slik forståelse og vilje til å ville forandre det bestående, så står vi stille på vår skala for en videre utvikling av en evolusjon av Homo Sapiens.


Vi er en del av alt som lever derfor må du bli miljøet òg du må være miljøet du bor i. Fordi det du spiser, det du drikker, det du bruker din kropp til, og din hjerne til, er det du blir til, og som vil avgjør hva vi alle blir til.

Det handler om Jordas helse nå og da handler det om deg.

Og siden dette er noe vi selv har satt i gang, en miljø situasjon, som kan utslette mer enn vi kan tåle, så er det også oss som må rydde opp i denne utviklingen, og da må du rydde opp i deg selv også.

 

Se på planter og trær, dyr og fugler, fisker og alt som kryper og går og holder liv i Jorda, de er alle like, de samarbeider på en måte vi ikke har klart, de har ikke speil å se seg i, de trenger ikke kle seg forskjellig, men de må alle ernære seg av det jorden gir. Selv om de forskjellige rasene er like så er de alle en personlighet, men de har noe annet som binder dem sammen, som vi ikke har forstått.

Vi har ikke lært oss til å forstå at vi som mennesker har 7 Farge personligheter som til sammen utgjør en ressurs av energi. Og til sammen vil vi da ha 7 støttespillere som utgjør helheten og gjør at vi er akkurat som alle de andre. Bortsette fra at noen er mer RØD og andre mer GRØNN osv. og at det er forskjellene i oss som får oss til å virke og utvikle oss.

Vi har alle dette noe i oss som gjør oss til en Personlighet og får oss til å søke etter de 6 andre energiene, men vi har aldri forstått eller trodd at de var i oss også, det at vi hadde de alle 7 under vår hud, i vår hjerne og i vår bevissthet. Vi er fargene, vi må bare snu oss mot oss selv og finne fred med at vi består av ren energi og at det er på tide vi tar dem i bruk.

For vi er Likheten og Mangfoldet, vi er alt. Men siden vi ikke kan SE dette ennå, må vi først TRO på at det er en mulighet for at vi er noe mer enn en utdødende rase, som sammen med Jorda og alt det vi har pålagt den, er på vei til å utrydde oss selv. Men vi har fremdeles et valg.