0.1 Mer informasjon

Litt HISTORIE bak det som ligger bak starten på Colour Energy World.


COLOUR ENERGY ble skapt efter en lang tids egen opplæring og nysgjerrighet efter alt som hadde med mennesker å gjøre. Dog uten noe mål eller noen ønsker om at dette er det jeg ville arbeide med. Men i 1991 heftet jeg meg fast i et hefte om de Syv strålene av Hardy Bennis i samarbeid med den Teosofiske Forening hvor det viktigste var det gamle delfiske mysterietemplets påbud om «Menneske Kjenn deg selv.


Madam Blavatsky sa engang, at kunnskap om de 7 strålene gir makt til dem som har viten om dem. Det skjedde mye i de årene og deres kunnskap om den gamle okkulte litteratur. Derfor ble det nødvendig at menneskene fikk lært seg om sin sjelelige, psykiske og fysiske og eteriske natur, fordi at: kun ved å kjenne seg selv, kan mennesket forvandle seg selv.

Det var deres syn på mennesket som tiltrakk meg og fikk meg til å lese mer om deres hoved teori. Det at vi som et menneske kun ved å kjenne oss selv, kunne forvandle seg selv.


Så her startet nok mine tanker om hvordan jeg kunne få FARGENE og Menneskene med i en kamp mot den fremadstormende K.I. Kunstig Intelligens. For vi kan umulig ha blitt skapt for å skape en ny verden av roboter ved å la oss selv i stikken. Et menneske er levende, men vi kan kun leve så lenge Jorda vil ha oss, det ser i hvert fall ikke ut til at vi forstår hva et menneske er.


Vi ligger dårlig an pr i dag.