Uten lys fra Sola, intet liv på jorda

Og det er helt sikkert, og man trenger faktisk ikke hjelp fra vitenskapen for å forstå det. Men selv i det 21.århundrede står faktisk både fysikere og bio-kjemikere uten et entydig svar. Og ønsker man et svar så må man faktisk selv søke rundt i alt det materiale som egentlig finnes om lys, for å prøve å forstå at lys er ikke bare lys.

Dr. Fritz-Albert Popp fra Tyskland er et menneske man bør lytte til. Han er en av nøkkel-mennene til forståelsen av hva lys betyr for oss mennesker. Han snakker om lys-næring og om Light-Emission og om Biophoton.


Biophoton

Dr. Popp som både er lege og bio-kjemiker fant ut i 1975, i sitt laboratorium i Kaiserlauten noe han kalte Biophoton-emission. Og nøkkelen var en kode til liv. En kommunikasjons form som virket mellom alle former for liv. Og den koden var LYS. Dr. Popp hadde funnet ut at DNA molekylet, ikke bare absorberte lys, men at det også ga fra seg et lys, et koherent lys.

Koherens betyr muligheten for at bølger overlapper hverandre slik at det resulterer i en strukturert tilstand hvor bølger kan forme et koherent og kommuniserende område. Tenk på laser stråler som er lys i koherent form.


Lysinformasjoner

Når vi snakker om vår egen kommunikasjon, så tenker vi sikkert på hva vi kommuniserer ved å snakke. Men det er ingenting imot hva våre DNA celler gjør.

Et DNA har et utrolig høyt informasjons nivå, et nivå som er en million ganger høyere enn det teknisk er mulig å lagre i samme dimensjon noen steder i verden pr. i dag. Lys sender ikke bare ut energi, lys er også bærere av informasjoner.

Moderne lys-forskning begynner å finne beviser for kinesernes meridianer. Doktor Bjørn John Øverbye ved Institutt for Energiforskning har skrevet følgende:


Den Røde Laser

"Første trinn for utforskning av farger er vanlig farget lys. På 60- tallet begynte russiske forskere, anført av professor Injushin å erstatte farget lys med ensfarget rødt laserlys. Laser står for Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, eller på godt norsk “ forsterket lys dannet gjennom stimulert stråling”. Lyset dannes ved at en gass bombarderes med intensiv stråling.

Lyset som dannes, frigjøres i korte, intensive støt som skaper et slags lys der ”alle lys-partikler” (fotoner) unslipper gassen i kraftige glimt. Dette i motsetning til vanlig lys, der fotonene mer eller mindre ramler ut av lyskilden lik en flokk mennesker på flukt, noen fort ut, andre sent. En laser-lyskilde derimot sparker ut alle fotonene på likt, flere millioner ganger pr. sekund.

Forskere kaller slikt lys ”monokromatisk” (ensfarget) og ”koherent” (samlet) og ”i fase) ( i samlet tropp). Slikt lys har særskilte egenskaper som er mange ganger sterkere enn sollys og lampelys. Selv i små mengder virker det brennende og kan brukes som en lyskniv. Ved meget svake styrker er det kaldt men det helbreder sykdommer. Årsaken, mener Injushin, er at lyset tilfører syke celler en type energi som virker som et ”lysvitamin”.

Det røde laserlyset er bevist kunne helbrede kreft, hele sår, nydanne manglende vev, og andre ord er: ansiktsløftning og antirynkebehandling, drepe bakterier, dempe smerter og helbrede muskel-og nerveskader."


Bioenergiske farge signaler

I følge teoriene til Institutt for Energiforskning er meridianene bærere av tre typer farget lys: Alle deler av det usynlige bioenergiske orange lys. Disse lysbølgene brer seg gjennom meridianene. En lysbølge kan imidlertid ”kodes”. Kodingen skjer når bølgene trekker med seg ultrahurtige småbølger. I alt har vi påvist sammenhengen av åtte ulike superhurtige ekstrasvingninger som vi har døpt bioenergetiske fargesignaler, fordi dette ligner lyset i en regn bue, selv om vi ikke ser det. Hvilken betydning har så disse superhurtige fargesignalene? De representerer frekvenser som helbreder sykdommer ved at de omformes til meningsfulle nervesignaler som påvirker kroppens livsfunksjoner.


Vanlig forskning

Hittil har de fleste forskere vært enig i lystets hastighet på 300 000 kilometer i sekundet. Men det er mange som utfordrer denne påstand for fysikkens lover blir stadig utfordret. I slutten av 1990 ble det kunngjort at lys-hastigheten var blitt bremset ned til 60 km/s.


Laser-hjelp i forskning

Det var den danske fysiker Lene V. Hau og hennes kolleger som gjennomførte eksperimentet med både en laser-stråle og en kort puls av laser-lys ble sendt gjennom en sky av natrium-atomer som var nedkjølt til bare 50 milliard-dels grader over det absolutte null-punktet. Laser-lys-strålen frembrakte en spesiell tilstand i natrium-atomene, som var i stand til å fjerne energi fra den forreste enden av laser-pulsen og tilføre energien i den bakerste enden. Resultatet var at det i en brøkdel av et sekund oppsto en dramatisk oppbremsing av lys-pulsen. Hastigheten kom ned på bare cirka 60 km/s mot den normale farten på 300 000 km/s


Det luft-tomme rommet

Det er nemlig kun når lyset reiser i et vakum at hastigheten er nøyaktig 299 792 458 km/s. Selv i luft er farten bremset ned med nesten 100 km/s og i vann reduseres hastigheten til ca. 225 000 km/s. Når lyset passer et hvilket som helst stoff vil det bli bremset opp.


Forstår fysikerne hva lys er?

Hva er egentlig lys? Fysikerne er i dag ikke i stand til å gi et entydig svar. Selv om de vet mye. Blant annet hvordan lyset oppfører seg. Man vet at lys er en elektro-magnetisk forstyrrelse og gir et bølgeaktig felt som sprer seg utover. Men lyset kan også oppføre seg som en strøm av partikler, lys-kvanter eller fotoner.

Lys sprer seg som bølger, men påvises som partikler.

I dag er man enig så langt, men forskningen fortsetter og det 21.århundre kan bli et utrolig spennende århundre hvor det kan skje en revolusjon innen kvantefysikk. Den stadige økende informasjons-strømmen vil både raskere og bedre bli overført gjennom optiske kabler.